Thai Gold v5

แอพพลิเคชัน บนระบบ iOS
• แจ้งเตือนราคาทองคำแท่ง
• แสดงราคาทองคำแท่ง ล่าสุด แบบ Realtime
• ราคาทองคำรูปพรรณ และอื่นๆ
• Gold Spot
• กราฟราคาทองย้อนหลัง
• อัตราแลกเปลี่ยน
• ข่าวและบทวิเคราะห์ราคาทองคำ
• เครื่องคำนวณส่วนต่างราคาทองคำ

Download »

วันที่ ซื้อเข้า ขายออก เปลี่ยนแปลง
ศุกร์ที่29พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา16:00น. 25800 26000

(+50)

ศุกร์ที่29พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:28น. 25750 25950

(-50)

พฤที่28พ.ค.2563ครั้งที่3เวลา16:58น. 25800 26000

(+50)

พฤที่28พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา12:41น. 25750 25950

(+50)

พฤที่28พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:30น. 25700 25900

(+100)

พุธที่27พ.ค.2563ครั้งที่5เวลา16:07น. 25600 25800

(-50)

พุธที่27พ.ค.2563ครั้งที่4เวลา13:01น. 25650 25850

(+50)

พุธที่27พ.ค.2563ครั้งที่3เวลา11:33น. 25600 25800

(-50)

พุธที่27พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา10:51น. 25650 25850

(-50)

พุธที่27พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:22น. 25700 25900

(-150)

อังคารที่26พ.ค.2563ครั้งที่4เวลา16:53น. 25850 26050

(-50)

อังคารที่26พ.ค.2563ครั้งที่3เวลา16:01น. 25900 26100

(-50)

อังคารที่26พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา14:07น. 25950 26150

(-50)

อังคารที่26พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:28น. 26000 26200

(+0)

จันทร์ที่25พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา14:47น. 26000 26200

(+50)

จันทร์ที่25พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:30น. 25950 26150

(-100)

เสาร์ที่23พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:13น. 26050 26250

(+50)

ศุกร์ที่22พ.ค.2563ครั้งที่3เวลา15:49น. 26000 26200

(+50)

ศุกร์ที่22พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา13:40น. 25950 26150

(+50)

ศุกร์ที่22พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:27น. 25900 26100

(-50)

พฤที่21พ.ค.2563ครั้งที่4เวลา15:37น. 25950 26150

(-50)

พฤที่21พ.ค.2563ครั้งที่3เวลา13:14น. 26000 26200

(-50)

พฤที่21พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา09:50น. 26050 26250

(-50)

พฤที่21พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:25น. 26100 26300

(-50)

พุธที่20พ.ค.2563ครั้งที่3เวลา15:09น. 26150 26350

(-50)

พุธที่20พ.ค.2563ครั้งที่2เวลา14:06น. 26200 26400

(+50)

พุธที่20พ.ค.2563ครั้งที่1เวลา09:29น. 26150 26350

(+100)

อังคารที่19พ.ค.2563ครั้งที่6เวลา15:56น. 26050 26250

(+50)

อังคารที่19พ.ค.2563ครั้งที่5เวลา14:39น. 26000 26200

(+50)

อังคารที่19พ.ค.2563ครั้งที่4เวลา13:45น. 25950 26150

(-50)

Soul Mate LuckyCampaign LovePoll ทำนายฝัน LuckyDaily