Thai Gold v5

แอพพลิเคชัน บนระบบ iOS
• แจ้งเตือนราคาทองคำแท่ง
• แสดงราคาทองคำแท่ง ล่าสุด แบบ Realtime
• ราคาทองคำรูปพรรณ และอื่นๆ
• Gold Spot
• กราฟราคาทองย้อนหลัง
• อัตราแลกเปลี่ยน
• ข่าวและบทวิเคราะห์ราคาทองคำ
• เครื่องคำนวณส่วนต่างราคาทองคำ

Download »

วันที่ ซื้อเข้า ขายออก เปลี่ยนแปลง
เสาร์ที่20เม.ย.2567ครั้งที่1เวลา09:01น. 41600 41700

(+100)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่19เวลา16:56น. 41500 41600

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่18เวลา15:18น. 41550 41650

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่17เวลา14:33น. 41600 41700

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่16เวลา14:11น. 41650 41750

(+50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่15เวลา14:02น. 41600 41700

(+50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่14เวลา11:46น. 41550 41650

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่13เวลา10:40น. 41600 41700

(+50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่12เวลา10:32น. 41550 41650

(-100)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่11เวลา10:19น. 41650 41750

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่10เวลา10:16น. 41700 41800

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่9เวลา10:11น. 41750 41850

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่7เวลา10:01น. 41850 41950

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่6เวลา09:54น. 41900 42000

(+100)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่5เวลา09:49น. 41800 41900

(+50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่4เวลา09:43น. 41750 41850

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่2เวลา09:26น. 41850 41950

(-50)

ศุกร์ที่19เม.ย.2567ครั้งที่1เวลา09:08น. 41900 42000

(+550)

พฤที่18เม.ย.2567ครั้งที่4เวลา16:54น. 41350 41450

(+50)

พฤที่18เม.ย.2567ครั้งที่3เวลา13:00น. 41300 41400

(+50)

พฤที่18เม.ย.2567ครั้งที่2เวลา09:40น. 41250 41350

(+50)

พฤที่18เม.ย.2567ครั้งที่1เวลา09:06น. 41200 41300

(-350)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่8เวลา16:13น. 41550 41650

(+50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่7เวลา15:51น. 41500 41600

(+50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่6เวลา15:01น. 41450 41550

(+50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่5เวลา14:24น. 41400 41500

(+50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่4เวลา13:20น. 41350 41450

(-50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่3เวลา11:41น. 41400 41500

(+50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่2เวลา10:45น. 41350 41450

(+50)

พุธที่17เม.ย.2567ครั้งที่1เวลา09:03น. 41300 41400

(+200)

Soul Mate LuckyCampaign LovePoll ทำนายฝัน LuckyDaily