Thai Gold v5

แอพพลิเคชัน บนระบบ iOS
• แจ้งเตือนราคาทองคำแท่ง
• แสดงราคาทองคำแท่ง ล่าสุด แบบ Realtime
• ราคาทองคำรูปพรรณ และอื่นๆ
• Gold Spot
• กราฟราคาทองย้อนหลัง
• อัตราแลกเปลี่ยน
• ข่าวและบทวิเคราะห์ราคาทองคำ
• เครื่องคำนวณส่วนต่างราคาทองคำ

Download »

วันที่ ซื้อเข้า ขายออก เปลี่ยนแปลง
จันทร์ที่4มี.ค.2567ครั้งที่2เวลา11:02น. 35200 35300

(+50)

จันทร์ที่4มี.ค.2567ครั้งที่1เวลา09:03น. 35150 35250

(+50)

เสาร์ที่2มี.ค.2567ครั้งที่1เวลา09:09น. 35100 35200

(+400)

ศุกร์ที่1มี.ค.2567ครั้งที่3เวลา16:42น. 34700 34800

(+50)

ศุกร์ที่1มี.ค.2567ครั้งที่2เวลา10:43น. 34650 34750

(+50)

ศุกร์ที่1มี.ค.2567ครั้งที่1เวลา09:05น. 34600 34700

(+100)

พฤที่29ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา13:49น. 34500 34600

(-50)

พฤที่29ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:02น. 34550 34650

(+50)

อังคารที่27ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:02น. 34500 34600

(+0)

พุธที่28ก.พ.2567ครั้งที่3เวลา13:10น. 34500 34600

(+50)

พุธที่28ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา10:36น. 34450 34550

(+50)

พุธที่28ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:04น. 34400 34500

(-50)

อังคารที่27ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:02น. 34450 34550

(+0)

จันทร์ที่26ก.พ.2567ครั้งที่3เวลา12:11น. 34450 34550

(-50)

จันทร์ที่26ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา09:55น. 34500 34600

(+50)

จันทร์ที่26ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:04น. 34450 34550

(+0)

เสาร์ที่24ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:05น. 34450 34550

(+50)

พฤที่22ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:05น. 34400 34500

(+0)

ศุกร์ที่23ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา10:40น. 34400 34500

(+50)

ศุกร์ที่23ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:03น. 34350 34450

(+0)

พฤที่22ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:05น. 34350 34450

(+0)

พุธที่21ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา13:18น. 34350 34450

(-50)

พุธที่21ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:04น. 34400 34500

(+0)

อังคารที่20ก.พ.2567ครั้งที่4เวลา17:00น. 34400 34500

(-50)

อังคารที่20ก.พ.2567ครั้งที่3เวลา16:03น. 34450 34550

(+50)

อังคารที่20ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา13:23น. 34400 34500

(+50)

อังคารที่20ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:10น. 34350 34450

(+100)

จันทร์ที่19ก.พ.2567ครั้งที่2เวลา09:48น. 34250 34350

(+50)

จันทร์ที่19ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:00น. 34200 34300

(+0)

เสาร์ที่17ก.พ.2567ครั้งที่1เวลา09:06น. 34200 34300

(+50)

Soul Mate LuckyCampaign LovePoll ทำนายฝัน LuckyDaily