Thai Gold v5

แอพพลิเคชัน บนระบบ iOS
• แจ้งเตือนราคาทองคำแท่ง
• แสดงราคาทองคำแท่ง ล่าสุด แบบ Realtime
• ราคาทองคำรูปพรรณ และอื่นๆ
• Gold Spot
• กราฟราคาทองย้อนหลัง
• อัตราแลกเปลี่ยน
• ข่าวและบทวิเคราะห์ราคาทองคำ
• เครื่องคำนวณส่วนต่างราคาทองคำ

Download »

วันที่ ซื้อเข้า ขายออก เปลี่ยนแปลง
วันอังคาร20พ.ย.2561ครั้ง2เวลา09:48น. 19000 19100

(+50)

วันอังคาร20พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:22น. 18950 19050

(+0)

วันจันทร์19พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:24น. 18950 19050

(+50)

วันเสาร์17พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:11น. 18900 19000

(+0)

วันศุกร์16พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:28น. 18900 19000

(+50)

วันพฤ15พ.ย.2561ครั้ง3เวลา15:11น. 18850 18950

(+50)

วันพฤ15พ.ย.2561ครั้ง2เวลา11:34น. 18800 18900

(+50)

วันพฤ15พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:29น. 18750 18850

(+50)

วันพุธ14พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:27น. 18700 18800

(+0)

วันอังคาร13พ.ย.2561ครั้ง3เวลา16:43น. 18700 18800

(-50)

วันอังคาร13พ.ย.2561ครั้ง2เวลา10:37น. 18750 18850

(-50)

วันอังคาร13พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:23น. 18800 18900

(-50)

วันจันทร์12พ.ย.2561ครั้ง2เวลา15:22น. 18850 18950

(-50)

วันจันทร์12พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:22น. 18900 19000

(+0)

วันเสาร์10พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:26น. 18900 19000

(-100)

วันศุกร์9พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:24น. 19000 19100

(+50)

วันศุกร์9พ.ย.2561ครั้ง2เวลา09:33น. 19100 19200

(+100)

วันพฤ8พ.ย.2561ครั้ง2เวลา14:09น. 18950 19050

(-50)

วันพฤ8พ.ย.2561ครั้ง1เวลา09:29น. 19000 19100

(-100)

วันพุธ7พ.ย.2561ครั้ง3เวลา16:07น. 19100 19200

(+50)

Soul Mate LuckyCampaign LovePoll ทำนายฝัน LuckyDaily