Thai Gold v5

แอพพลิเคชัน บนระบบ iOS
• แจ้งเตือนราคาทองคำแท่ง
• แสดงราคาทองคำแท่ง ล่าสุด แบบ Realtime
• ราคาทองคำรูปพรรณ และอื่นๆ
• Gold Spot
• กราฟราคาทองย้อนหลัง
• อัตราแลกเปลี่ยน
• ข่าวและบทวิเคราะห์ราคาทองคำ
• เครื่องคำนวณส่วนต่างราคาทองคำ

Download »

วันที่ ซื้อเข้า ขายออก เปลี่ยนแปลง
เสาร์ที่23ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:21น. 32750 32850

(-50)

ศุกร์ที่22ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา14:39น. 32800 32900

(-50)

ศุกร์ที่22ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:28น. 32850 32950

(+50)

พฤที่21ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา14:26น. 32800 32900

(-50)

พฤที่21ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:28น. 32850 32950

(+50)

พุธที่20ก.ย.2566ครั้งที่6เวลา15:08น. 32800 32900

(-50)

พุธที่20ก.ย.2566ครั้งที่5เวลา14:11น. 32850 32950

(-50)

พุธที่20ก.ย.2566ครั้งที่4เวลา13:15น. 32900 33000

(-50)

พุธที่20ก.ย.2566ครั้งที่3เวลา11:34น. 32950 33050

(+50)

พุธที่20ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา10:29น. 32900 33000

(+50)

พุธที่20ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:25น. 32850 32950

(+150)

จันทร์ที่18ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:22น. 32700 32800

(+0)

อังคารที่19ก.ย.2566ครั้งที่5เวลา15:13น. 32700 32800

(+50)

อังคารที่19ก.ย.2566ครั้งที่4เวลา14:40น. 32650 32750

(+50)

จันทร์ที่18ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:22น. 32600 32700

(+0)

อังคารที่19ก.ย.2566ครั้งที่3เวลา13:30น. 32600 32700

(+50)

อังคารที่19ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา11:44น. 32550 32650

(+50)

อังคารที่19ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:28น. 32500 32600

(+100)

จันทร์ที่18ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:22น. 32400 32500

(+0)

เสาร์ที่16ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:22น. 32400 32500

(+50)

ศุกร์ที่15ก.ย.2566ครั้งที่3เวลา16:45น. 32350 32450

(+50)

ศุกร์ที่15ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา11:22น. 32300 32400

(+50)

ศุกร์ที่15ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:27น. 32250 32350

(+50)

พฤที่14ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:24น. 32200 32300

(+0)

พุธที่13ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:21น. 32200 32300

(-50)

อังคารที่12ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:24น. 32250 32350

(+0)

จันทร์ที่11ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา09:51น. 32250 32350

(+50)

จันทร์ที่11ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:27น. 32200 32300

(-50)

เสาร์ที่9ก.ย.2566ครั้งที่1เวลา09:20น. 32250 32350

(+0)

ศุกร์ที่8ก.ย.2566ครั้งที่2เวลา14:56น. 32250 32350

(-50)

Soul Mate LuckyCampaign LovePoll ทำนายฝัน LuckyDaily